polish youth

I Debata Młodzieży Akademickiej I Debata Młodzieży Akademickiej15.03.2008, 19:29
Przedstawiciele Młodzieży Wszechpolskiej wzięli udział w Debacie Młodzieży Akademickiej na KUL 4 marca 2008r. Tematem debaty było: Czy polski rząd powinien uznać niepodległość Kosowa? Organizatorem debaty był Klub myśli społeczno-politycznej „Vade Mecum”.

W debacie wzięli udział przedstawiciele następujących organizacji, kół i zrzeszeń: Młodzież Wszechpolska, Forum Młodych PIS, Stowarzyszenie „Młodzi Demokraci”, Stowarzyszenie „endecja.pl”, Koło Naukowe Historyków Studentów KUL, Koło Naukowe Psychologów Studentów KUL, Portal Internetowy infopartria.pl, Organizacja Monarchistów Polskich oraz osoby nie zrzeszone. Uczestnicy debaty prezentowali swoje prywatne przekonania i poglądy związane z tematem debaty.

Plan debaty:

Runda 1.
Prawo międzynarodowe – nienaruszalność granic państw i suwerenności państw. Prawo narodu do samostanowienia (np. Karta atlantycka).

Runda 2.
Polityka międzynarodowa: stosunki Polska-Rosja, Polska-USA i Polska-UE.

Runda 3.
Wojna z terroryzmem, wojna cywilizacji (religii).

Runda 4.
Idea panslawizmu, bliskość kulturowa narodów słowiańskich.

Runda 5.
Interes państwa/narodu polskiego, polska racja stanu (polityka UE, polska racja stanu, polityka wobec Rosji, polityka wobec USA, pokrewieństwo kulturowe narodu polskiego i serbskiego, wojna cywilizacji/religii).

Runda 6.
Podsumowanie. Ocena zysków i strat Polski po zajęciu określonego stanowiska.

adm

komentarzy [1]

OWP zamojszczyzna20.03.2008, 21:59
Polski rząd nie powinnien uznać niepodległości Kosowa! A że jest nie polski więc uznał!