polish youth

Referendum nie będzie. - Dziennik Wschodni - 18 luty 2004

Wczoraj przerwano zbieranie podpisów w sprawie odwołania prezydenta Lublina.

Prezydent Andrzej Pruszkowski może spać spokojnie. Przynajmniej na razie. Wczoraj przerwano zbieranie podpisów w sprawie referendum o jego odwołaniu. -Akcja zostaje zawieszona- oświadczył Paweł Żmuda, prezes lubelskiego koła Młodzieży Wszechpolskiej. -Nie oznacza to jednak, że do niej nie powrócimy, jeśli zmiany w lubelskim MPK okażą się pozorne. Młodzież Wszechpolska będzie z uwagą przyglądać się sytuacji i będzie gotowa do wznowienia akcji.

Organizacja zbierała podpisy pod wnioskiem o odwołanie prezydenta w ramach protestu przeciw zbyt wysokim cenom biletów MPK. Inicjatorzy akcji domagali się tez odwołania ze stanowiska prezesa MPK Jacka Miłosza. Według danych Młodzieży Wszechpolskiej do chwili zawieszenia akcji pod wnioskiem odwołania prezydenta podpisało się prawie 10 tys. lublinian. Powodem przerwania akcji była rezygnacja prezesa MPK ze swojej funkcji i promocyjna obniżka cen biletów MPK, która wejdzie w życie od 1 marca.