polish youth

Mieszkańcy kontra MPK - Gazeta Wyborcza 30.01.2004
- manifestacja pod ratuszem

Przywrócenia cen biletów sprzed lipca ubiegłego roku i zwolnienia prezesa MPK Jacka Miłosza - domagało się 500 osób protestujących w piątek przed ratuszem. Grozili zebraniem podpisów na referendum za odwołaniem prezydenta Andrzeja Pruszkowskiego.

Domagamy się dopasowania cennika MPK do możliwości finansowych mieszkańców - krzyczał przez megafon Karol Kowalczyk, organizator protestu. W końcu padło ultimatum: - Albo prezydent Andrzej Pruszkowski spełni nasze żądania, albo będziemy kontynuowali zbieranie podpisów o referendum za jego odwołaniem.

Petycję protestujących przyjął zastępca prezydenta Wiesław Perdeus. - W czwartek Rada Miasta przywróciła darmowe przejazdy dla tych, którzy je mieli, podejrzewam, że to satysfakcjonuje 90 procent zebranych tutaj. Prezesa Miłosza może odwołać tylko rada nadzorcza spółki, a o zmianie cennika zadecydowali w czerwcu radni - tłumaczył.

Tłum domagał się wyjścia Andrzeja Pruszkowskiego. Jego rzecznik Tomasz Rakowski tłumaczył, że prezydent wyjechał do Grudziądza. Organizatorzy wykrzyczeli, że pojechał na kolejną podróż za granicę.

Kiedy na zewnątrz wzburzony tłum przekrzykiwał wiceprezydenta i rzecznika, w ratuszu prezes MPK Jacek Miłosz uzgadniał warunki umowy o bezpłatnych przejazdach. Oficjalnie potwierdził informacje, które podaliśmy we wczorajszej "Gazecie" - dzieci do lat czterech, honorowi dawcy krwi, osoby które skończyły 70 rok życia, inwalidzi oraz ich opiekunowie, odznaczeni Złotą Honorową Odznaką "Zasłużony dla Miasta Lublina" mogą jeździć bezpłatnie. Kasy biletowe MPK zwrócą pieniądze osobom wyżej wymienionym, które kupiły już bilety okresowe imienne.

Młodzież Wszechpolska współpracuje z Ligą Polskich Rodzin. LPR razem z PiS tworzy klub radnych popierających w Radzie Miasta prezydenta Andrzeja Pruszkowskiego.

Lista żądań organizatorów wiecu:

  1. Przywrócenia cennika biletów sprzed lipca 2003 r.
  2. Natychmiastowego usunięcia ze stanowiska prezesa MPK Jacka Miłosza.
  3. Przywrócenia nocnej komunikacji.
  4. Lepszego informowania mieszkańców Lublina o nowych założeniach polityki transportu miejskiego.
  5. Przedstawienia raportu z działań Rady Miejskiej dotyczących komunikacji

Rafał Panas